112

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ

НОМЕР ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ

(Набира се без код, не е необходим

роуминг и е абсолютно безплатен)

116 111

www.116111.bg

НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА

ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА към ДАЗД

0800 186 76

(денонощно)

ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ

НА ФОНДАЦИЯ

”АСОЦИАЦИЯ АНИМУС”

124 123

www.helpline.bg/

Българската линия за

онлайн безопасност - БЛОБ