Трафикът е форма на съвременно робство и означава, че някой те е подвел, измамил или заплашил, защото иска да печели пари, използвайки твоето тяло.

Всяко дете може да попадне в трафик, но ще си в по-голям риск ако:

Децата, които попадат в трафик с цел сексуална експлоатация, преживяват много трудности и имат здравословни и психически проблеми:

Начините да се предпазиш от въвличане в трафик на деца са: