Най-важното от урок 2: Всяко дете може
да попадне в трафик, но ще си
в по-голям риск ако:

Започни викторината за да провериш своите знания за предпазване от въвличане в трафик по Урок 2.

Всеки въпрос има само един верен отговор.