Най-важното от урок 3: Децата, които попадат
в трафик с цел сексуална експлоатация,
преживяват много трудности и имат
здравословни и психически проблеми:

Започни викторината за да провериш своите знания за предпазване от въвличане в трафик по Урок 3.

Всеки въпрос има само един верен отговор.